[vc_row][vc_column]

MarketHoursShade v01

Tác giả: Derk Wehler (Nguyên văn bởi KimIV) Chỉ báo Market Hours Shade v01. MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của ...

Pivot hàng ngày

Tạo bởi Ronald Acquirers

Renko v1

RD.Combo

PrevDayAndFloatingPivot

T3MAopt

SuperSR 6

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width =”2/3″]

MarketHoursShade v01

Tác giả: Derk Wehler (Nguyên văn bởi KimIV) Chỉ báo Market Hours Shade v01. MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của ...

Khu vực an toàn người lớn tuổi

Tác giả: Cubesteak Elders Safe Zone indicator.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là ...

Pivot hàng ngày

Free forex software for trader Daily Pivot Forex MT4 Indicator is a support & chỉ báo ngoại hối kháng cự. Nó rất tốt cho việc mở rộng quy mô và giao dịch trong ngày ...

Tạo bởi Ronald Acquirers

Tác giả: Ronald Verwer / ROVERCOM Indicator Created by Ronald Verwer.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của ...

Renko v1

Tác giả: igorad Indicator Renko v1.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là biến đổi ...

RD.Combo

Tác giả: Shimodax & RickyD Indicator RD.Combo.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là ...

PrevDayAndFloatingPivot

Tác giả: mbkennel Indicator PrevDay And Floating Pivot.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là ...

T3MAopt

Tác giả: Nick Bilak Indicator T3 MAopt.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là ...

SuperSR 6

Tác giả: FxFisherman.com Indicator SuperSR 6.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là biến đổi ...

StepSto v1

Tác giả: igorad Indicator StepSto_v1.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là biến đổi ...

CandleStop

Tác giả: CrushD Indicator CandleStop.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là biến đổi ...

VininI ConstTick SMA

Xa hơn về chủ đề về thanh đẳng thế. Chỉ báo được khuyến nghị sử dụng trên M1. Thông số: int Price_Mode = 0; // chế độ giá cả 0-6 int MA_Period = 13; //...

VininI ConstTickHeikenAshi R

Thay đổi tính toán của các thanh tạo hình. Tăng tốc độ hoạt động. Chỉ báo được khuyến nghị sử dụng trên M1. Thông số: int CountTick = 100; // Số lượng ...

Tùy chỉnh Aroon Oscilator v1

Tác giả: rafcamara Indicator Custom Aroon Oscilator_v1.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là ...

valasholic13 v2.5

Tác giả: CT-Valas Software Corp Indicator valasholic13 v2.5.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là ...

V-T&B

Tác giả: Don Lawson (don_forex) Chỉ báo V-T&B.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là ...

Mẹ Cross

Tác giả: Taylor Stockwell Indicator Mom Cross.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là ...

Louw Coetzer

Tác giả: Fx Sniper Indicator Louw Coetzer.   MT4 Chỉ số Tải về - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) chỉ báo và bản chất của chỉ báo ngoại hối là ...
[/vc_column][vc_column width =”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id =”td-default”][/vc_column][/vc_row]