แนวโน้มราคาและปริมาณ – PVT

Indicator Price and Volume Trend (PVT), like On Balance Volume (OBV), represents the cumulative sum of trade volumes calculated considering close price changes. The calculation...

เศษส่วน

SignalTable

ZigAndZag

Priliv s

Otcfx b-clock แก้ไข V3.2

ข่าว

LSMA เป็นสี

Normalized Volume Oscillator

แนวโน้มราคาและปริมาณ – PVT

Indicator Price and Volume Trend (PVT), like On Balance Volume (OBV), represents the cumulative sum of trade volumes calculated considering close price changes. The calculation...

เศษส่วน

A standard indicator Fractals, that doesn't redraw the last fractal....   ตัวชี้วัด MT4 ดาวน์โหลด - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) ตัวบ่งชี้และสาระสำคัญของ ...

SignalTable

ตัวบ่งชี้ดั้งเดิมที่แสดงสัญญาณซื้อ / ขาย. พารามิเตอร์: ขนาด X = 20, สเกล Y = 20, offsetX = 35, offsetY = 20, fontSize = 20, มุม = 2, symbolCodeBuy = 67, symbolCodeSell = 68, symbolCodeNoSignal = 73;     ตัวชี้วัด MT4 ดาวน์โหลด - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) indicator และสาระสำคัญของตัวบ่งชี้ forex ...

ZigAndZag

Another version of popular ZigZag. พารามิเตอร์: extern int KeelOver=55; // For M15 extern int Slalom=17; // For M15 MT4 Indicator Download - Instructions is a Metatrader 4 (MT4)...

Priliv s

The indicator represents 3 lines of different colors showing the trend speed on the current, the nearest larger and the next larger timeframe (TF). Beige...

Otcfx b-clock แก้ไข V3.2

Indicator Otcfx_b-clock modified V3.2. Another version of the recommended indicator. พารามิเตอร์: BClockClr= Aqua; ClksColor= Lime; TDCOL= Aqua; show.Bclk=true ; myFont ="Arial Bold" ; myFont2 ="Verdana Bold" ;   ตัวชี้วัด MT4 ดาวน์โหลด - คำแนะนำ ...

ข่าว

  ตัวชี้วัด MT4 ดาวน์โหลด - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) indicator และสาระสำคัญของ forex indicator คือการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่สะสม ...

LSMA เป็นสี

The indicator is build on the basis of moving averages. Its main feature is entering/leaving signal - the indicator's line is colored in a...

Normalized Volume Oscillator

This indicator is a developed idea of using normalized volumes (ปริมาณปกติ). First of all, the normalized values are now expressed in percentage of the...

ZigZag ประวัติ

Green lines are High and Low of the indicator. Gray line is the middle of the last line.   ตัวชี้วัด MT4 ดาวน์โหลด - Instructions is a Metatrader...

MACDonRSI

Green line is RSI Red and gray lines are MACD histogram and signal line, repesctively MT4 Indicator Download - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) ตัวบ่งชี้ ...

ไม่มีตัวบ่งชี้

The indicator's principle of operation is described in Bulashev's book Statistics of a Trader or here. Parameters Used extern int EMA_period=89; // EMA period extern int price_mode=0;...

ตัวบ่งชี้การถดถอยเชิงเส้น

The indicator is completely analogous to indicator LSMA Color published in CodeBase, except only one thing. It works much faster. พารามิเตอร์: extern int period=34; // Regression...

CandRelation

The blue line - a part of the total length of the candle The green line - a part of the upper shadow of the...

Weekly HILO

Indicator Weekly_HILO. It represents HiGH and LOW prices. You can download the similar ones here.   ตัวชี้วัด MT4 ดาวน์โหลด - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) ตัวบ่งชี้ ...

L สหสัมพันธ์

The calculation of correlation coefficient between two quotes charts of two currency pairs is performed (between the currency pair to whose chart the indicator...

Waddah Attar Hidden Level

  ตัวชี้วัด MT4 ดาวน์โหลด - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) indicator และสาระสำคัญของ forex indicator คือการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่สะสม ...

Waddah Attar Pivot

Draw Dayly, Weekly and Monthly Pivot with BackTest.   ตัวชี้วัด MT4 ดาวน์โหลด - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) ตัวบ่งชี้และสาระสำคัญของ forex ...

ฉันระยะทาง EF

Indicator i_EF_distance. ป้อนพารามิเตอร์: extern int Length=10; extern double Power=2;   ตัวชี้วัด MT4 ดาวน์โหลด - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) indicator และสาระสำคัญของตัวบ่งชี้ forex ...

เทียนหยุด

MACD

T3 iAnchMom

iStochTxt

HMA4

สนับสนุน BB