روند و قیمت – PVT

Indicator Price and Volume Trend (PVT), like On Balance Volume (OBV), represents the cumulative sum of trade volumes calculated considering close price changes. The calculation...

فراکتال

میز سیگنال

ZigAndZag

Priliv s

اخبار

LSMA in Color

روند و قیمت – PVT

Indicator Price and Volume Trend (PVT), like On Balance Volume (OBV), represents the cumulative sum of trade volumes calculated considering close price changes. The calculation...

فراکتال

A standard indicator Fractals, that doesn't redraw the last fractal....   MT4 شاخص دانلود - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) شاخص و ماهیت ...

میز سیگنال

An original indicator that shows buying/selling signals. مولفه های: scaleX=20, scaleY=20, offsetX=35, offsetY=20, fontSize=20, corner=2, symbolCodeBuy=67, symbolCodeSell=68, symbolCodeNoSignal=73;     MT4 شاخص دانلود - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) شاخص و ماهیت شاخص فارکس ...

ZigAndZag

Another version of popular ZigZag. مولفه های: extern int KeelOver=55; // For M15 extern int Slalom=17; // For M15 MT4 Indicator Download - Instructions is a Metatrader 4 (MT4)...

Priliv s

نشانگر نشان دهنده 3 lines of different colors showing the trend speed on the current, the nearest larger and the next larger timeframe (TF). Beige...

Otcfx b-clock V3.2 اصلاح شده

نشانگر Otcfx_b-clock اصلاح شده V3.2. نسخه دیگری از شاخص توصیه شده. مولفه های: BClockClr = آبزیان; ClksColor = آهک; TDCOL = آبزیان; show.Bclk = درست است ; myFont ="Arial Bold" ; myFont2 ="Verdana Bold" ;   MT4 شاخص دانلود - دستورالعمل ...

اخبار

  MT4 شاخص دانلود - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) شاخص و ماهیت شاخص فارکس تبدیل تاریخ انباشته است..

LSMA in Color

The indicator is build on the basis of moving averages. Its main feature is entering/leaving signal - the indicator's line is colored in a...

نوسانگر حجم عادی

This indicator is a developed idea of using normalized volumes (حجم عادی). First of all, the normalized values are now expressed in percentage of the...

ZigZagHistory

Green lines are High and Low of the indicator. Gray line is the middle of the last line.   MT4 شاخص دانلود - Instructions is a Metatrader...

MACDonRSI

Green line is RSI Red and gray lines are MACD histogram and signal line, repesctively MT4 Indicator Download - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) شاخص ...

شاخص وجود ندارد

The indicator's principle of operation is described in Bulashev's book Statistics of a Trader or here. Parameters Used extern int EMA_period=89; // EMA period extern int price_mode=0;...

شاخص رگرسیون خطی

The indicator is completely analogous to indicator LSMA Color published in CodeBase, except only one thing. It works much faster. مولفه های: extern int period=34; // Regression...

ارتباط Candle

The blue line - a part of the total length of the candle The green line - a part of the upper shadow of the...

هفتگی HILO

Indicator Weekly_HILO. It represents HiGH and LOW prices. You can download the similar ones here.   MT4 شاخص دانلود - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) شاخص ...

همبستگی L

The calculation of correlation coefficient between two quotes charts of two currency pairs is performed (between the currency pair to whose chart the indicator...

سطح پنهان Waddah Attar

  MT4 شاخص دانلود - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) شاخص و ماهیت شاخص فارکس تبدیل تاریخ انباشته است..

Waddah Attar Pivot

Draw Dayly, Weekly and Monthly Pivot with BackTest.   MT4 شاخص دانلود - Instructions is a Metatrader 4 (MT4) شاخص و ماهیت فارکس ...

کانال گروچا

The indicator is similar to Bollinger Bands (this same idea), but it uses GruchaAvarage instead of MA for counting.   MT4 شاخص دانلود - Instructions is...

درصد

FIBO S

MAMA

تراند

تکبیر

Pivot Mid Support Historical.v1

MMPRO – دکتر مارکت

SuperSR 6